Sunday, 15 June 2014

Upanayanam

Smt.Wudali Mythili Lakshmi Narasimhan and Sri.Wudali Lakshmi Narasimhan performed the "Upanayanam" of their only son Chi.Wudali Subbu Narasimha Sai Vaibhav,Grandson of Smt.Wudali Prabhavathy and Late.Sri.Wudali Krishnamurthy of Chennai) on Monday,the 12th May,2014 between 9.00 A.M and 10.00 A.M at 64,Mettu Street,Vadapalani,Behind Vadapalani Murugan Temple,Chennai -600 026.

No comments:

Post a Comment