Saturday, 13 July 2013

Obituary

Sri.Bondu(Banduvula) Ramesh of Sullurupeta, Husband of Smt.Bondu Padmavathi(Chadalawada),Father of Sri.Bondu Balasubrahmanyam and Sri.Bondu Vijay Kumar of Selaiyur,Tambaram,Chennai and Father-in-law of Smt.Prashanti(Wudali) and Smt.Deepti(Vavilla) passed away around 12.15 A.M on Saturday,the 06th July,2013 at Selaiyur,Tambaram,Chennai.