Sunday, 6 February 2011

Upanayanam

Smt.Wudali Pavithra and Sri.Wudali Narasimha Mahesh performed the "Upanayanam" of their son Master Wudali Ram Niketh,Grandson of (Smt.Wudali Gnanaprasuna & Sri.Wudali Subramanyam,Advocate,Kovur) and (Smt.Sirobhushanam Kamala & Sri.Sirobhushanam Vishwanatham) on Sunday,20th February,2011 at Bengaluru.

No comments:

Post a Comment